Sbo และการประท้วงในกีฬายิงปืน

การประท้วงในกีฬายิงปืนและ Sbo

นักกีฬายิงปืนนั้นสามารถทำการประท้วงได้และใน Sbo นั้นกีฬายิงปืนหรือทุก ๆ กีฬาในโอลิมปิกนั้นก็มีให้แทงนะครับผม หากผู้เข้าแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่ทีมใดทีมหนึ่งเห็นว่าไม่เป็นไปตามกติกาที่กำหนดไว้ซึ่งการประท้วงสามารถทำได้สายวิธีต่างๆซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลในเรื่องการประท้วงในกีฬายิงปืนมาให้ทุกคนได้ศึกษาหาความรู้กันไปดูกันได้เลยว่าเป็นอย่างไร

การประท้วงในกีฬายิงปืนอย่างแรกใครคือผู้แข่งขันหรือเจ้าหน้าที่ที่ประจำทีมคนใดคนหนึ่งเห็นว่าการแข่งขันนั้นไม่เป็นไปตามกติกาอาจจะทำการยื่นประท้วงในทันทีและแจ้งด้วยวาจาต่อกรรมการควบคุมช่องเย็นหรือหัวหน้ากรรมการควบคุมช่วงเย็นหรือกรรมการตัดสินได้เอามาฮ่านักกีฬาคนใดเห็นว่าตนถูกกลั่นแกล้งหรือถูกรบกวนขณะทำกำลังการแข่งขันอยู่อาจฟ้องด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้ากรรมการควบคุมช่วงเย็นได้หรือกรรมการควบคุมการทรัพย์สินมีหัวหน้าทีมสามารถทำการประท้วงแทนไม่ได้พิมพ์ได้และคำประท้วงทั้งมวลจะต้องยื่นเสนอในทันที พอมาคือกรรมการควบคุมช่องยิงและกรรมการตัดสินต้องพิจารณาการประท้วงนั้นโดยเร็วเนื่องจากเจ้าหน้าที่เหล่านี้มีอำนาจเต็มที่ที่จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ใดๆให้ถูกต้องซื้อได้คือน้ําคอกประท้วงส่งต่อคณะกรรมการตัดสินในที่ประชุมเพื่อตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายและสุดท้ายคือการประท้วงผลการแข่งขันจะต้องทำภายใน 20 นาทีหลังจากการประกาศผลอย่างเป็นทางการบนกระดานประกาศผลและค่าธรรมเนียมสำหรับการประท้วง 25 ดอลลาร์หรือตามสกุลเงินในท้องถิ่นนั้นๆที่มีค่าเท่าเท่ากัน แต่ถ้าท่านอยากแทงกีฬาออนไลน์ผมแนะนำเว็บ Sbo ครับผมคอพนันกีฬาออนไลน์ไม่ควรพลาด

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของกรรมการตัดสินเราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยหัวหน้าทีมหรือผู้แทนสามารถเขียนคำอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรวิ่งตอกกรรมการตัดสินภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากทราบผลการการตัดสินแล้วหรือในเหตุการณ์เฉพาะบางกรณีอาจขยายศาลอุทธรณ์ได้ถึง 24 ชั่วโมง

การตั้งเป้าในกีฬายิงปืน

ในกีฬายิงปืนนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญไม่แพ้ปืนเลยคือเป้าที่เรายิงนั้นเองซึ่งสำคัญมากเพราะเป้านี้จะสามารถบอกคะแนนและความแม่นยำของนักกีฬายิงปืนนั้นเองวันนี้เราจึงจะมาพูดถึงเรื่องการตั้งเป้าในกีฬายิงปืนไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไร ท่านเชื่อหรือไม่ว่ากีฬาชนิดนี้ ใน Sbo มีให้แทงนะครับผม

การตั้งเป้าในกีฬายิงปืนนั้นแบ่งออกได้เป็น  2 ประเภทคือ การตั้งเป้ากระดาษและเป้าบันทึกคะแนนชนิดอิเล็กทรอนิกส์ การตั้งเป้ากระดาษนั้นโดยปกตินักกีฬาจะเปลี่ยนเป้าด้วยตนเอง ภายใต้การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สนาม ทันทีที่ยิงครบ 1 ชุด 19 นักกีฬาจะต้องลองตั้งวงบนพื้นที่ที่สะดวกกับเจ้าหน้าที่แนวตั้งซึ่งจะนำเป้านั้นใส่ลงในที่บรรจุที่ปลอดภัยและนำเข้าห้องประมวลผลและจัดอันดับโดยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ถ้าใช้เป้าเลื่อนแบบอัตโนมัติจะมีการเปลี่ยนเป้าและกีฬาอาจจะต้องควบคุมการเปลี่ยนเป้าเองหรือควบคุมโดยเจ้าหน้าที่แนวเป้าคือเป้าบันทึกคะแนนชนิดอิเล็กทรอนิกส์คำสั่งสำหรับการใช้ปุ่มควบคุมของเป้าบันทึกคะแนนชนิดอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะควบคุมการทำงานด้วยการแสดงผลการทำงานบนจอภาพส่วนการเปลี่ยนเป้าจากเป้าทดสอบสูญไปเป็นเป้าบันทึกคะแนนนั้นหัวหน้าเจ้าหน้าที่สนามจะเป็นผู้ประกาศให้ทราบนอกจากนั้นห้ามไม่ให้บังบริเวณจอภาพหรือส่วนใดของจอแสดงผลโดยกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ในสนาม และเจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาจะต้องไม่สัมผัสกับแผงควบคุมการพิมพ์หรือแถบกระดาษพิมพ์ก่อนที่จะจัดการแข่งขัน

อย่างไรก็ตามถ้านักกีฬาพบเครื่องหมายหรือพบการเปลี่ยนแปลงเป้าช้าเกินไปนักเรียนจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สนามพระเจ้าหน้าที่สนามหรือกรรมการตัดสินเห็นด้วยเจ้าหน้าที่จะต้องแก้ไขให้เหมาะสมถ้านักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมเห็นว่ายังไม่มีการแก้ไขนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมอาจจะทำการประท้วงต่อกรรมการตัดสินได้ถ้ากรรมการตัดสินเห็นด้วยจะมีการขยายเวลาให้โดยมีเวลาทดให้ไม่เกิน 10 นาที